Więcej informacji i cenne opinie tych, którzy już skorzystali z Jazdy Próbnej do poczytania na stronie:

https://www.facebook.com/JazdaProbnaKuchniWIOR/

Kontakt z doradcą:

WIÓR Kostro, Romaniuk Sp.J.

Ul. Gen. Wł. Andersa 38

15-113 Białystok

Tel. +48 85 664 97 58

mail: jazdaprobnakuchni@wior.pl